Polityka prywatności


1. Postanowienia Ogólne
1.1. Strona internetowa https://pungens.pl/ (zwane dalej: „Witryną”) jest prowadzona przez firmę Gospodarstwo Szkółkarskie Pungens Andrzej Pełka z siedzibą w Wolbórzu, przy ul. Sobieskiego 23, identyfikującej się numerami NIP: 7712304444, oraz REGON: 101468481 (zwana dalej: „Administrator”).
Administrator Gospodarstwo Szkółkarskie Pungens Andrzej Pełka z siedzibą w Wolbórzu 97-320, przy ul. Sobieskiego 23 jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników Witryny, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także korzystać z formularzy zapytań na Witrynie.
1.3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje poprzez Witrynę Użytkownikom możliwość wysyłania zapytań ofertowych poprzez formularz Witryny.
1.4. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem ul. Sobieskiego 23, 97-320 Wolbórz lub e-mailowo na adres e-mail:  pungenswolborz@gmail.com
1.5. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.
1.6. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.
1.7. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w serwisie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.

2. Przetwarzanie Danych osobowych
2.1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.
2.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług Administratora.
2.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.
2.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
2.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.
2.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting Witryny, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe i inni współpracownicy Administratora.
2.7. Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularzy zapytań w Witrynie są przetwarzane w celach:
2.7.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki, i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2.7.2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. odpowiedzi na pytania Użytkowników, przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, wiadomości o nowych materiałach, treściach i produktach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2.7.3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Zbierane dane:
2.7.4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2.8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2.9. Dane osobowe przetwarzane są:
2.9.1. Tak długo, jak użytkownik będzie korzystał z Witryny i formularzy zapytań, na niej się znajdujących,
2.9.2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.
2.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych.
2.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Witryny wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.
2.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.
2.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.
2.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Informacja o plikach Cookies
3.1. Administrator witryny https://pungens.pl/ używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.
3.2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:
3.2.1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy ,
3.2.2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation ,
3.2.3. Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement ,
3.2.4. LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ,
3.2.5. Twitter; polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy ,
3.2.6. Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388 ,
3.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:
3.3.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie logowania do Aplikacji i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3.3.2. marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3.3.3. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3.3.4. profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.4. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies:
3.4.1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
3.4.2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
3.4.3. Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
3.4.4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
3.4.5. Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

4. Dodatkowe informacje
4.1. Administrator witryny ma prawo zweryfikować tożsamość Użytkownika korzystającego z żądania prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO. Administrator w szczególności ma prawo do weryfikacji, czy Użytkownik jest właścicielem konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub w inny sposób.
4.2. Użytkownik ma prawo opatrzyć wszystkie przesyłane do Administratora dokumenty znakami graficznymi, tj. np. znakiem wodnym.
4.3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prosimy o opuszczenie strony internetowej: https://pungens.pl/
Pozostanie na stronie internetowej Administratora z zasady jest wyrażeniem zgody na Politykę. Niemniej, prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia lub usunięcia jest niezależne od wyrażenia zgody na Politykę.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Sesje plików „cookies”.
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in dodaniu produktów do koszyka tymczasowego. Pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres określony ustawowo, bądź do zamknięcia przeglądarki.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe.
Dane osobowe nie są przechowywane przez nas w plikach cookies. Służą one tylko do przechowywania informacji i dokonanych wyborach.

Usuwanie plików „cookies”.
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać czytając poradniki dotyczące korzystania z poszczególnych przeglądarek.

Scroll to Top